Shkarkoni arkivuesin e skedarëve me burim të lirë 7Zip

Në këtë faqe mund të shkarkoni falas 7Zip arkivues për Windows:

Lidhje Lloji Dritaret Përshkrim
Shkarko .exe 64-bit x64 Instalues 7zip për 64-bit Windows x64 (Intel 64 ose AMD64)
Shkarko .exe 32-bit x86 Instaluesi 7zip për Windows 32-bit
Shkarko .7z x86 / x64 7zip Extras: version i pavarur i konsolës, 7z DLL, Shtojcë për Far Manager
Shkarko .7z Ndonjë 7zip Kodi burim
Shkarko .7z Ndonjë SDK LZMA: (C, C ++, C #, Java)
Shkarko .msi 64-bit x64 Instaluesi alternativ 7zip (MSI) për Windows x64 64-bit (Intel 64 ose AMD64)
Shkarko .msi 32-bit x86 Instaluesi alternativ 7zip (MSI) për Windows 32-bit