Tải xuống trình lưu trữ tệp mã nguồn mở và miễn phí của 7Zip

Trên trang này, bạn có thể tải xuống trình lưu trữ 7Zip miễn phí cho Windows:

Liên kết Kiểu các cửa sổ Sự miêu tả
Tải xuống .exe 64-bit x64 Trình cài đặt 7zip cho Windows x64 64-bit (Intel 64 hoặc AMD64)
Tải xuống .exe 32-bit x86 Trình cài đặt 7zip dành cho Windows 32-bit
Tải xuống .7z x86 / x64 7zip Extras: phiên bản console độc lập, 7z DLL, Plugin cho Far Manager
Tải xuống .7z Bất kì Mã nguồn 7zip
Tải xuống .7z Bất kì LZMA SDK: (C, C ++, C #, Java)
Tải xuống .msi 64-bit x64 Trình cài đặt thay thế 7zip (MSI) cho Windows x64 64 bit (Intel 64 hoặc AMD64)
Tải xuống .msi 32-bit x86 Trình cài đặt thay thế 7zip (MSI) dành cho Windows 32-bit