7Zip là trình lưu trữ tệp mã nguồn mở và miễn phí 100%.

Nét đặc trưng riêng

 • Tỷ lệ nén cao ở định dạng 7z nhờ các thuật toán LZMA và LZMA2
 • Nén ở định dạng 7z tốt hơn 30-70% so với định dạng ZIP
 • Nén thành định dạng ZIP và GZIP trong 7Zip tốt hơn 2-10% so với hầu hết các trình lưu trữ ZIP khác
 • Các kho lưu trữ được bảo vệ bằng mật khẩu với mã hóa AES-256 mạnh mẽ ở các định dạng 7z và ZIP
 • Khả năng tự giải nén cho định dạng 7z
 • Tích hợp với Windows Shell
 • Quản lý tập tin
 • Phiên bản dòng lệnh
 • Plugin cho FAR Manager
 • Được dịch sang 87 ngôn ngữ

Các định dạng lưu trữ được hỗ trợ

Đóng gói và giải nén:

 • 7z
 • XZ
 • BZIP2
 • GZIP
 • TAR
 • ZIP
 • WIM

Chỉ mở gói:

 • AR
 • ARJ
 • CAB
 • CHM
 • CPIO
 • CramFS
 • DMG
 • EXT
 • FAT
 • GPT
 • HFS
 • IHEX
 • ISO
 • LZH
 • LZMA
 • MBR
 • MSI
 • NSIS
 • NTFS
 • QCOW2
 • RAR
 • RPM
 • SquashFS
 • UDF
 • UEFI
 • VDI
 • VHD
 • VMDK
 • WIM
 • XAR
 • Z

HĐH hỗ trợ

 • Windows 11, 10, 8, 7, Vista, XP, 2016, 2012, 2008, 2003, 2000, NT.
 • macOS (CLI alpha version)
 • Linux (CLI alpha version)

Giấy phép

Phần lớn mã có sẵn theo giấy phép GNU LGPL.

Một số phần của mã có sẵn theo Giấy phép 3 điều khoản BSD.

Ngoài ra, có giới hạn giấy phép unRAR cho một số phần của mã.