Trình lưu trữ tệp mã nguồn mở và miễn phí 7Zip

7Zip là trình lưu trữ tệp mã nguồn mở và miễn phí 100%.

Nét đặc trưng riêng

 • Tỷ lệ nén cao ở định dạng 7z nhờ các thuật toán LZMA và LZMA2
 • Nén ở định dạng 7z tốt hơn 30-70% so với định dạng ZIP
 • Nén thành định dạng ZIP và GZIP trong 7Zip tốt hơn 2-10% so với hầu hết các trình lưu trữ ZIP khác
 • Các kho lưu trữ được bảo vệ bằng mật khẩu với mã hóa AES-256 mạnh mẽ ở các định dạng 7z và ZIP
 • Khả năng tự giải nén cho định dạng 7z
 • Tích hợp với Windows Shell
 • Quản lý tập tin
 • Phiên bản dòng lệnh
 • Plugin cho FAR Manager
 • Được dịch sang 87 ngôn ngữ

Các định dạng lưu trữ được hỗ trợ

Đóng gói và giải nén:

 • 7z
 • XZ
 • BZIP2
 • GZIP
 • TAR
 • ZIP
 • WIM

Chỉ mở gói:

 • AR
 • ARJ
 • CAB
 • CHM
 • CPIO
 • CramFS
 • DMG
 • EXT
 • FAT
 • GPT
 • HFS
 • IHEX
 • ISO
 • LZH
 • LZMA
 • MBR
 • MSI
 • NSIS
 • NTFS
 • QCOW2
 • RAR
 • RPM
 • SquashFS
 • UDF
 • UEFI
 • VDI
 • VHD
 • VMDK
 • WIM
 • XAR
 • Z

HĐH hỗ trợ

Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2016, 2012, 2008, 2003, 2000, NT.

Giấy phép

Phần lớn mã có sẵn theo giấy phép GNU LGPL.

Một số phần của mã có sẵn theo Giấy phép 3 điều khoản BSD.

Ngoài ra, có giới hạn giấy phép unRAR cho một số phần của mã.